DISTRIBUTIEASSISTENT

Apothekersassistent Zutphen
Apothekersassistent Apeldoorn

Hallo, wij zijn Elsie van de Kaa en Marjan van Stenis. Wij zijn allebei werkzaam in de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen Zutphen. Samen met onze collega’s verzorgen we de distributie in het ziekenhuis en voor het GGNet ( psychiatrisch ziekenhuis) locatie Warnsveld-Zutphen. Wij zorgen voor de verwerking van de medicatie opdrachten die door de specialisten worden voorgeschreven. Deze opdrachten controleren we op dosering, interacties, contra-indicaties en dubbelmedicatie. De dienstdoende apotheker controleert daarna of wij dit juist hebben afgehandeld. Voor de patiënten in het ziekenhuis leveren we de medicatie zolang zij opgenomen zijn. Voor de patiënten op GGNet leveren we de medicatie in weekcassettes die per afdeling op een vaste dag worden gevuld.

Daarnaast hebben wij nog andere taken zoals; het vullen van de ambulancecassettes en het controleren van de medicatie op vervaldata, zowel in de ziekenhuisapotheek als op de afdeling. Voor spoedmedicatie s avonds en in het weekend draaien wij bereikbaarheidsdiensten. Wij kunnen dan worden gebeld om deze medicatie te leveren. 

Het hele proces van de geneesmiddelendistributie en logistiek, voorschrijven, receptverwerking en toediening is omvangrijk en foutgevoelig. Per maand worden er circa 15.000 medicatieopdrachten verwerkt voor het ziekenhuis en externe instellingen. Tijdens en na het invoeren vindt door de apothekersassistenten en de ziekenhuisapotheker controle op interactie, bijwerkingen en doseringen plaats. Wanneer het recept volledig is gecontroleerd, volgt een definitieve medicatie opdracht. Voor een snelle en goede verwerking is van groot belang, dat de recepten volledig en goed zijn ingevuld.

Voor afleveren van opiaten en bloedproducten geldt een aparte verwerking, hier wordt een wettelijk verplichte registratie in acht genomen, dit om misbruik te voorkomen. We houden ons verder nog bezig met opname en ontslagmedicatie. Er zijn regelmatig bijscholingen om de vakkennis op peil te houden.

Kortom: een baan met afwisseling en verantwoordelijkheid.

ZIEKENHUISAPOTHEKER
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
APOTHEKERSASSISTENT

DISTRIBUTIEASSISTENT

PRODUCTIE ASSISTENT
FARMACEUTISCH MEDEWERKER
FARMACEUTISCH ANALIST
SECRETARESSE
VACATURES