PRODUCTIE

 De productieafdeling van de Apotheek Gelre ziekenhuizen is uitstekend geoutilleerd. Ruimten en faciliteiten zijn gevalideerd en gekwalificeerd. In de gekwalificeerde ruimtes vindt monitoring plaats van deeltjes, mico-organismen, druk, luchtvochtigheid en temperatuur. Wij werken met gekwalificeerde medewerkers. Alle bereidingen worden zorgvuldig en volgens GMP(-Z) richtlijnen bereid. Tijdens productie, maar ook achteraf, voeren we kwaliteitscontroles op onze bereidingen uit. De Apotheek Gelre ziekenhuizen is in maart 2010 GMP-z gecertificeerd. Wij staan garant voor kwalitatief goede en veilige geneesmiddelen voor onze patiënten! 

Apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers produceren steriele en niet steriele geneesmiddelen op voorraad voor patiënten opgenomen in Gelre ziekenhuizen of instellingen onder toezicht van de ziekenhuisapotheek. We bereiden o.a. injectievloeistoffen, infuusvloeistoffen, oogdruppels, capsules, dranken en zalven/cremes.

Apothekersassistenten produceren ook incidentele bereidingen voor één patiënt. Dit zijn bereidingen die niet in de handel zijn en waar de ziekenhuisapotheek geen voorraadbereiding van heeft. Het betreft met name bereidingen waar een andere toedieningsvorm of (dag)dosis van nodig is bijv. bij slikproblemen of kinderdoseringen. Deze bereidingen zijn “maatwerk”.

Het voor toediening gereed maken van geneesmiddelen (VTGM) gebeurt in de apotheek voor die geneesmiddelen welke risicovol zijn voor de bereider dan wel complexe handelingen bevatten. VTGM gebeurt onder strenge aseptische condities om contaminatie met micro-organismen te voorkomen. Te denken valt aan het VTGM van cytostatica, parenterale (kinder)voeding en het vullen van medicatiepompen en -cassettes. Omdat cytostatica voor gezonde mensen gezondheidsrisico’s kunnen opleveren nemen we hier extra voorzorgen. Cytostatica worden door speciaal hiervoor opgeleide apothekersassistenten voor toediening gereed gemaakt.

Collegiale bereiding

De productieafdeling van Gelre ziekenhuizen produceert een beperkt assortiment geneesmiddelen ten behoeve van levering aan apotheken. De levering betreft alleen geneesmiddelen welke op GMP niveau zijn geproduceerd. Deze zijn opgenomen in een lijst. Daarnaast is het mogelijk antibiotica, cytostatica en pijnmedicatie in cassettes te bestellen welke door de productieafdeling voor toediening gereed gemaakt worden. Apotheek Gelre ziekenhuizen voldoet hiermee  aan de bepalingen in de geneesmiddelwet van 2007 en de circulaire "grootschalig bereiden door apothekers".

Ziekenhuisapotheken, (apotheekhoudende) huisartsen en openbare apotheken welke GMP-bereidigen willen aanvragen dienen een overeenkomst met Apotheek Gelre ziekenhuizen af te sluiten. U kunt een overeenkomst aanvragen via administratie@gelre-apotheek.nl. 
Na ondertekening van de overeenkomst kunt u middels het aanvraagformulier een collegiale bereiding aanvragen. U kunt de aanvraag “collegiale bereiding” invullen en elektronisch opsturen of u kunt onderstaand formulier downloaden en per e-mail opsturen naar administratie@gelre-apotheek.nl of faxen naar: 055 - 581 8678.

MEDICATIEVEILIGHEID
PRODUCTIE

KWALITEITSCONTROLE
TDM
INSTELLINGEN
GENEESMIDDELONDERZOEK