M. (MAAIKE) VAN KRANENBURG

Sinds 1 januari 2015 ben ik in opleiding tot ziekenhuisapotheker in Gelre Ziekenhuizen.
Voordat ik begon met de opleiding heb ik gewerkt als projectapotheker in het Hagaziekenhuis op het gebied van medicatieoverdracht en VTGM op de verpleegafdelingen.

VERZORGINGSGEBIED
MISSIE
ONTWIKKELINGEN
JAARVERSLAGEN
ONZE SPECIALISTEN

LINKS